Over de Puberbalie

Heleen Huizenga

Mijn naam is Heleen Huizenga. Ik help pubers die door omstandigheden niet genoeg uit hun puber-tijd halen.

Binnen mijn eigen praktijk als psychosociaal therapeut werk ik met ervaringsdeskundigheid, humor en warmte. Daarnaast heb ik na mijn opleiding ‘maatschappelijk werk’ een opleiding voor ‘integratieve kinder- en jeugdtherapie’ gedaan. Dit betekent dat ik verschillende methodes en interventies kan inzetten. Deze zijn toepasbaar op de oplossing of de hulpvraag.

Pubers die op jonge leeftijd vervelende dingen meemaken, lopen het risico het leven met minder vertrouwen en plezier aan te gaan, terwijl er een schat aan kwaliteiten verborgen ligt.

Mijn missie is om pubers (jongeren en kinderen) verder te helpen als er sprake is van:

  • Pestgedrag
  • Hooggevoeligheid
  • Rouw/echtscheiding
  • Sociale onhandigheid
  • Onzekerheid en angst
  • Identiteit (o.a. LHBT)
  • Studie/toekomst keuzes

Werkwijze:

Ik maak gebruik van mijn professionele expertise als psychosociaal therapeut en trainer. Mijn werkwijze is ervarings- en oplossingsgericht. Uit ervaring weet ik dat openheid en humor de sleutel is om een puber te bereiken. Pubers praten niet graag uit zichzelf. Dat hoeft ook niet altijd. Door dingen te doen en nare situaties te relativeren en te normaliseren, creëer je draagvlak voor jezelf.

Ik werk praktisch, want na het eerste gesprek maken we een plan dat realistisch is en haalbaar. Dit doen we samen met je ouders. Je komt niet bij De Puberbalie om te veranderen, maar juist om jezelf beter te leren kennen. De vaardigheden die je daar voor nodig hebt, komen dan samen in dat plan.

Kom in contact. Bel 06 - 48 42 38 32 voor een vrijblijvend gesprek.