Privacybeleid

Geheimhouding en privacywet

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht door de WGBO. Jouw dossier bevat het intake-formulier en verslaglegging. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw of je ouders expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik borg de privacy door:

 • zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jullie gegevens
 • alleen ik toegang hebt tot jullie gegevens.
 • me te houden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit jouw dossier worden, indien noodzakelijk, voor de volgende doelen gebruikt:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jullie expliciete toestemming.
 • NAW-gegevens en andere relevante informatie uit jullie dossier worden gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jullie gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

De gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die jullie ontvangen staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling: zorg/ psychosociale hulpverlening
 • De kosten van het consult
 • De factuur wordt per mail verstuurt.

Contact

Adres

De Puberbalie
achter het stadhuis 30c
5211 HN ‘s-Hertogenbosch

Tel: 06 – 48 42 38 32
E-mail: heleen@depuberbalie.nl

Privacy

Kom in contact. Bel 06 - 48 42 38 32 voor een vrijblijvend gesprek.